11 november 2006 FELIKAT themamiddag over KATTENGEDRAG

door Kattengedragstherapeute  Marcellina Stolting

 


Felikat heeft kennelijk in de roos geschoten met deze Themamiddag over Kattengedrag want de zaal in Eemnes (de Hilt)  was afgeladen!

Voorzitter Felikat IJsbrand Gjaltema opende deze bijzondere presentatie.

 

 

Kattengedragstherapeute Marcellina Stolting, die al 25 jaar met katten in de weer is op alle mogelijke terreinen, van asielen tot wetenschapsonderzoek, vertelde systeemmatig (via een Powerpoint-presentatie) welke problemen zich kunnen voordoen.

 

 

Maar k: hoe die problemen misschien ontstaan zijn en waarschijnlijk ook  behandeld kunnen worden. Aan gedragsproblemen kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen maar zijzelf heeft er alle vertrouwen in dat gedragsproblemen opgelost kunnen worden. Daar komt niets zweverigs aan te pas!

 

 

Als zij 'ingehuurd' wordt dan komt zij zo'n 2,5 uur op bezoek en observeert. Het gekke is altijd dat katten, die naar zeggen onhandelbaar zijn of agressief, steevast poeslief naar haar toekomen en zich laten aaien! Frustrerend voor de eigenaar (ofwel het 'personeel' van de kat).

Voor een 'consult' vraagt zij 190 euro maar dat is all-in, inklusief de begeleiding na het bezoek. 

Voor wie mr wil weten: lees eerst onderstaande 'sheets' en ga naar haar website voor meer informatie, ook voor boeken over kattengedrag.

 

 

 

Aan bod kwamen bij deze lezing velerlei onderwerpen, die allemaal te doen hebben met 'Katten'

 

Ook vertelt Marcellina over onderzoeken in andere landen, door oa Rachel Casey (Engeland) die onderzoek heeft gedaan naar Asielkatten en hun welzijn.

Kessler en Turner hebben in Zwitserland onderzoek gedaan naar Stress bij de kat. Dat kan ontstaan zijn op allerlei manieren maar k later bij het 'nieuwe personeel' ontstaan, door misschien teveel katten bij elkaar in een te kleine ruimte maar ook andere omstandigheden. Door die stress, die ook chronisch kan worden, kunnen dan ook allerlei ziektes ontstaan, net als bij de mens, bijv. Diabetes.

 McCune heeft onderzoek gedaan naar het belang van een vroegtijdige en langdurige socialisatie van de kittens/ de kat.

Marcellina benadrukt dat de dierenarts de aangewezen persoon is voor lichamelijke ongemakken. De katten komen pas 'onder haar hoede'  als ziektes of andere lichamelijke oorzaken zijn uitgesloten, en de kat desondanks problemen vertoont! Als de kittens niet goed gesocialiseerd zijn, kunnen ze ook gedragsproblemen vertonen. Kittens met gedragsproblemen nemen die vaak mee naar hun volwassenheid....

 

"Zo is het sproeien eigenlijk hl normaal gedrag!" vertelt Marcellina Stolting "maar helaas wordt dat niet gewaardeerd omdat dat meestal op plekken gebeurt waar je dat juist niet graag ziet...."

Om dit soort 'ongemakken'  te verhelpen, kan zij ingeschakeld worden,  Zij observeert dan de thuissituatie en de gedragingen van de kat, ten opzichte van de rest van zijn/haar leefomgeving. En....meestal kan zij hierbij helpen, duurt zo'n 2 maanden maar....benadrukt zij : "dan moeten de 'baasjes' (het personeel) zich dus precies aan Marcellina's voorschriften houden. Zij werkt puur nav het Kattengedrag, niet met medicamenten (daar is de dierenarts - zo nodig -  voor)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hl veel vragen te beantwoorden door Marcellina, ook in de Pauze en na afloop.

 

 

Als er problemen blijven met een of meerdere katten, kan men kontakt opnemen met de gedragstherapeute Marcellina Stolting. 

Pasklare oplossingen geeft ze niet: dat is voor iedere kat, in ieder gezin weer anders. En tip geeft ze wel: zorg voor een goede preventie van problemen! Vooral belangrijk voor de fokkers in de zaal. Tenslotte bedankt ze alle aanwezigen voor hun aandacht

Ga naar de website van Marcellina Stolting

 


tekst en foto's: greta verduin

Cattery Almere Blues