INFO over   GIC. VLADIMIR LEVKA ALMERE BLUES

scrollen naar rechts voor de verdere Stamboom (anders niet goed leesbaar) en daaronder: zijn behaalde Kampioenstitels (het laden duurt soms even....)

NB Vladimir is gestart als dekkater! Hij doet het vreselijk lief.....en  mt resultaat  > kijk een s bij de link 'Kittens'


 

 


Hier poseert CH. Vladimir Levka vr alle linten die hij verdiende voor zijn Nederlandse Kampioenstitel. Na 3 x de kwalifikatie CAC te hebben behaald (bij 3 verschillende keurmeesters) mag hij nu een Kampioenstitel vr zijn naam voeren: CH.  (= Champion; (10-4-2005)

 

 

Het rose lint is wat zoetig voor zo'n kleine macho maar ja, de hartjes zijn toch wel aardig.....n een Certificaat....

 

 

 


 

CH. Vladimir Levka haalde daarna snel zijn 2 benodigde CACIB punten (plus linten) in Nederland, bij 2 verschillende keurmeesters.

 

Dus hierna nu moest-ie naar het buitenland om deze  internationale titel te kunnen afronden/halen. 

Daarvoor moest hij eerst naar de dierenarts. 

Een Europees Paspoort heeft-ie al maar voor het buitenland is nu verplicht: een anti-rabies inenting en hij moet  gechipped worden (helaas).... 

Dat is inmiddels gebeurd op 26-5-2005 en hij gaf geen kik!

 

 < 2x CACIB in Nederland                                                                 1x CACIB in Duitsland >

 

 

In Duitsland behaalde Vladimir Levka zijn 3e CACIB-kwalifikatie voor zijn Internationale Kampioenstitel: 

nu mag hij IC. vr zijn naam zetten (International Champion).  Hier poseert  IC. Vladimir Levka met zijn verdiende lint (en).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...en wr een Certificaat.......

 

 

 


3 - 8 - 2005  Weer een nieuwe fase......

 

 

Omdat Vladimir Levka binnenkort als Dekkater mag fungeren, moet hij eerst getest worden op Katten-HIV en Katten-Leukemie in een zogenaamde SNAP-test.

Normaal gebeurt dat buisje bloed afnemen in de nek en wordt de kater eerst geschoren. Vanwege de Shows wilde ik dat laatste liever niet maar dan heb je wl een goede dierenarts nodig om de prik op de juiste plek te geven, in een pootje.....Dat is gelukt!

En Vladimir Levka was alwr voorbeeldig en gelukkig negatief in beide tests.

 

 

 

3-8-2005 SNAP-test

 

 

 


Vanwege de SHOWS in het buitenland moeten er anti-Rabies-inentingen gegeven worden (anders worden katten niet eens tot de show toegelaten!)

Eerst ieder jaar, vanaf 2006 is er een serum mogelijk dat 3 jaar geldig is


 

 

Asslar (D'land) 10-9-2005 

< CAGCIB                                                en                                                     BIV >

 

Asslar (D'land) 11-9-2005 

 

 

 

Schiedam 18-9-2005                        Nieuwegein 20-11-2005                Haarlem 15-1-2006

 

 

 

LUXEMBURG 9-4-2006

 

CAGCIB                                                                                           BIV (MV) -CUP                                                                          BIV (MV)

 

 

En een lint voor zijn GIC-titel

 

 

 

 

 


 

8-8-2006 SNAP-test

 

 

 

 

Zo, en vandaag ( 8 augustus 2006) heeft Vladimir weer een SNAP-test gehad op FeLV en FIV en zoals verwacht weer allebei negatief.

 

Lief mannetje, want omdat ik niet wilde dat hij geschoren moest worden (meestal in zijn nek), moest er bloed afgenomen worden uit zijn voorpootje.....een buisje vol! Maar de lieverd gaf gn kik.....super toch!

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 


8-8-2007 SNAP-test Vladimir

Vandaag ( 8 augustus 2007) heeft Vladimir weer een SNAP-test gehad op FeLV en FIV en zoals verwacht weer allebei negatief.

 

 

 

Alweer werd er een vol buisje bloed afgetapt uit zijn voorpootje (omdat-ie dan niet geschoren moest worden, meestal in zijn nek) En alweer: gn kik....de lieverd!

 

 


19-11- 2007: Vladimir heeft HCM-test ondergaan en is negatief getest 

Vandaag ben ik met Vladimir naar Dierenkliniek Emmeloord geweest voor een HCM-test. Momenteel zijn er in Nederland zo'n 10 gespecialiseerde adressen/radiologen die deze test mogen uitvoeren. Er wordt onderzoek gedaan met een echografisch apparaat, de GE LOGIQ 5 Expert, uitgerust met een 3.0-9.0 Mhz phased array sector transducer met kleurendoppler

Even vertalen in gewoon Nederlands: 

de kat moet nuchter komen (al vanaf de avond ervr),  mag dan alleen water drinken.  Een sedatie (roesje) is vaak niet nodig maar als dat tch nodig blijkt, is het prettig dat de kat al nuchter verschijnt....Voor het PKD-onderzoek (nieren) moet de kat nuchter zijn omdat anders de volle darmen met voedsel en lucht het beeld kunnen verstoren. 

 

 Gelukkig was een roesje bij Vladimir niet nodig.....hij bleef de hele tijd rustig liggen.... 

De ontvangst in deze Dierenkliniek Emmeloord was heel relaxed, hoewel de dieren zelf natuurlijk allerlei andere dieren enzo ruiken....

 

Bij binnenkomst wordt een stukje van de vacht van de kat eerst geschoren, een klein stukje maar, om goed kontakt te krijgen met de echokop (transducer). Bij Blauwe Russen is dit scheren onvermijdelijk juist vanwege de dubbele vacht. Daarna wordt dat stukje huid ingesmeerd met een afwasbare gel tbv de echo

 

zie foto  met Natascha de Heer

 Naast een computerscherm (vrij vertaald) met een heel geavanceerd instrumentarium er omheen, staat een hoge tafel met een uitsparing erin. De dierenartsassistente houdt het kopje en de voorpoten vast, en de katteneigenaar, ik in dit geval, mag het achterlijfje ondersteunen.  

De dierenarts annex veterinair radiologe Natascha de Heer maakte met de echo  een soort doorsnede door de weefsels.  En mijn lieve Vladimir? Die bleef ongelooflijk ontspannen al die tijd liggen....en liet het gebeuren, meer dan een half uur lang! (de uitslag was negatief)

 Om een goed drie-dimensionaal beeld te krijgen, wordt er daarom in meerdere richtingen gescand. De grootte, de vorm, de struktuur en de echorijkheid van de weefsels worden beoordeeld.

Bij de echografie van het hart worden er bovendien metingen verricht om de funktie van het hart in kaart te brengen. Ook wordt er met de doppler-techniek (kleurendoppler en spectraaldoppler) gekeken naar de stroomrichting en stroomsnelheid van bloed, waardoor bijv lekkages van klepsystemen in het hart vastgesteld kunnen worden. 

Een echo onderzoek is niet pijnlijk en kan dan ook meestal plaats vinden zonder voorafgaande sedatie. De geluidsgolven zijn niet gevaarlijk voor mens en dier. De eigenaar mag tijdens het onderzoek bij zijn of haar dier aanwezig blijven. Het echografisch onderzoek is een dynamisch onderzoek, waarbij er tijdens de beeldvorming van de organen, de structuren direct beoordeeld worden. Dit onderzoek duurt ongeveer 30 minuten en daarna worden de bevindingen besproken.

Screening op afwijkingen
Ook met echografie kan screenend onderzoek bij fokdieren gedaan worden. Bekende onderzoeken zijn het PKD onderzoek en het HCM onderzoek bij katten. Als zij positief testen, worden zij uitgesloten van fokken. 

Hypertrofische Cardio Mypathie, ook wel HCM genaamd, is een hartafwijking die aangetroffen wordt bij alle katten, ongeacht of deze nu wel of niet een stamboom hebben, dus zowel bij raskatten als huis- tuin- en keukenkatten. Cardio staat voor hart en myopathie voor spieraandoening.

Het hart is een pomp die de bloedcirculatie in het lichaam verzorgt. Net als bij mensen heeft het hart van een kat 4 kamers; de rechter boezem, de rechter kamer, de linkerboezem en de linkerkamer. De rechter boezem ontvangt bloed van diverse grote aderen en stuwt dit naar de rechterkamer. Door het samentrekken van de rechterkamer wordt het bloed naar de longslagader gepompt vanwaar het door beide longen stroomt. Hierbij wordt het bloed van zuurstof voorzien, vervolgt zijn weg naar de linkerboezem en van daar naar de linkerkamer waar het door samentrekking in de grote lichaamslagader of aorta wordt gepompt. Hiervandaan stroomt het bloed door de verschillende organen om zich via de holle aders weer te verzamelen in de rechterboezem. De hartkleppen zorgen er voor dat het bloed maar n kant uit kan en verhinderen dat het terugstroomt.

Bij HCM zijn de spieren van de wand van de linkerkamer in dikte toegenomen (hypertrofie). Dit veroorzaakt een toenemende verstijving in de linkerkamer waardoor die zich niet efficint kan vullen. Bovendien wordt de ruimte in de linkerkamer steeds kleiner, met als gevolg dat minder bloed rond gepompt wordt en de ruimte in de linkerboezem vergroot. Hierdoor ontstaat o.a. een vergrootte kans op trombose. Door een drukstijging in de linker boezem neemt de druk in de longvaten toe, wat leidt tot vochtophoping in de longen en de borstkas. Tevens kan bij HCM een verdikking van de spieren waarmee de hartkleppen bevestigd zijn optreden en een abnormale beweging van de hartkleppen, ook wel SAM (Systolic Anterior Motion) genaamd, ontstaan.

Symptomen
Het is heel goed mogelijk dat een kat niet of nauwelijks symptomen vertoont. Het eerste symptoom kan een plotselinge dood zijn. Klassieke voorbeelden hiervan bij mensen zijn jonge sporters die tijdens de uitoefening van hun sport plotseling neervallen.
De volgende klachten zijn mogelijk: slechte eetlust, benauwdheid, versnelde ademhaling, verlamming van de achterpoten, hartruis.

Diagnose
Aangezien de symptomen heel subtiel kunnen zijn, is de enige betrouwbare methode voor het opsporen van HCM het maken van een echocardiogram, of bij overlijden een autopsie.
Katten die aan HCM gestorven zijn hebben meestal een relatief groot hart met een vergrote linker boezem. De diagnose HCM wordt daarbij vastgesteld als andere mogelijkheden die vergelijkbare symptomen kunnen veroorzaken (zoals verhoogde schildklierwerking) zijn uitgesloten. In het algemeen wordt HCM aangetroffen bij katten jonger dan 5 jaar (maar het kan ook op latere leeftijd voorkomen). Bij Maine Coons is deze afwijking wel aangetroffen bij kittens op de leeftijd van 6 maanden, maar gebruikelijk is rond de 2 jaar. Ook het geslacht kan een rol spelen. Bij katers wordt deze afwijking meestal op jongere leeftijd vastgesteld dan bij poezen. Daarnaast is opvallend dat bij katten, waarbij op zeer jonge leeftijd HCM wordt vastgesteld, er meestal sprake is van een agressievere vorm, waarbij de levensverwachting zeer kort is.

 


24 maart 2008: Mundikat Paasshow Arnhem

Vladimir heeft vandaag CACE-punt behaald (kijk bij Vladimir (shows) Maar omdat dit geen FIFE-Show was, heeft hij hier niet zoveel aan. Dat wil zeggen: hij kan de rest van de CACE-punten halen bij een Onafhankelijke Kattenvereniging maar dan tellen die niet voor de FIFE (die strengere normen hanteert; FIFE-punten tellen wl bij de Onafhankelijken...)


8 - 8 - 2008  SNAP-test Vladimir

Vandaag ( 8 augustus 2008) heeft Vladimir weer een SNAP-test gehad op FeLV en FIV en zoals verwacht weer allebei negatief.

 

Zoals gewoonlijk werd er weer een vol buisje bloed afgetapt uit zijn voorpootje (omdat-ie dan niet geschoren hoeft te worden, meestal in zijn nek) 

 

En alweer: gn kik....een voorbeeldige lieverd!

 

 

 


 

klik  HIER (voor Vladimir en  Jitka)     

HIER  (voor Vladimir en  Nikita)

HIER  (voor Vladimir en  Yuliya Sjoeskavetsj)

HIER (voor Vladimir en  Yuliya Yukibo)

HIER (voor Vladimir en  Floor)

HIER (voor Vladimir en  Penelope)  

HIER    (voor Vladimir en  Zsa Zsa)

HIER   (voor Vladimir en  Thiska)